Павлодар қалалық мәслихатының шығып қалған комиссия мүшелерінің құрамын қалыптастыру туралы ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заңы) 10-бабына сәйкес Павлодар қалалық мәслихаты шығып қалған комиссия мүшелерінің орнына сайлау комиссиясының құрамын қалыптастыру туралы хабарлайды.

Аумақтық сайлау комиссиялары жеті мүшеден құралады.

Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамы учаскелердегі сайлаушылар санына байланысты, қала аумақтық сайлау комиссиясымен анықталды.

Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды. Шығып қалған мүшелерінің орнына комиссияны қалыптастыру кезінде қалған мерзімге жүргізіледі.

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатураны ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына, осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда мәслихаттар өзге де қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлау комиссиясын сайлайды.

Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және жоғары тұрғандар, қалыптасатындарына қатысты сайлау комиссиялары 2020 жылғы 22 қазаннан бастап 1 қарашаға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды ұсынады:

1) электрондық және қағаз форматтағы белгіленген нысан бойынша сайлау комиссияларының құрамындағы кандидатуралар туралы мәліметтер;

2) саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің) шешімі, жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешімінен тиісті сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы үзінді көшірмені;

3) саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттың көшірмесі;

4) орнатылған нысан  бойынша тиісті мәслихатқа жіберілген, сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісу туралы кандидаттың өтініші.

Сайлау комиссиясы құрамының кандидатурасы туралы мәлімет формалары, сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісу туралы кандидаттардың өтініштері, Павлодар қалалық мәслихатының сайтында орналастырылды.

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын тұлға сайлау туралы Конституциялық Заңының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесi, осы комиссия құрамын қалыптастырған, тиістi маслихат орналасқан әкiмшілік-аумақтық бөлініс аумағында тұруға тиiс.

Сайлау туралы Конституциялық Заңының 23-бабы 3-тармағында қарастырылған, сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясының жартысынан астамы бір ұйымның қызметкерлері болмауға тиіс.

Сайлау комиссиясының құрамында жақын туыстар (ата-аналар, балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық текті апалы-сіңлілер, ата-апалар, немерелер) және жұбайы (зайыбы) болмауы тиіс.

Мәслихатқа қағаз түрінде ұсынылған барлық құжаттар қол қойылған, мөрмен басылған және орындау күні, орындаушы туралы белгі, тегі, аты- жөнінің бірінші әріптері және оның телефон нөмірлері болу қажет.

Павлодар қалалық мәслихаты

 Мұқашева Зәуреш Қуантайқызы – Павлодар қалалық мәслихатының хатшысы.

Мәслихаттың орналасқан жері: Павлодар қаласы, Қайырбаев к-сі, 32, 208 кабинет.

Жауапты тұлға – Нургалиева Назым Қуандыққызы, қызметтік телефон: 321383, 322585,

 

 Павлодар қалалық мәслихаты

№ р/с Сайлау учаскесінің нөмірі

Шығып қалған сайлау мүшелерінің саны

1 № 1 учаскелік сайлау комиссиясы 2
2 № 5  учаскелік сайлау комиссиясы 1
3 № 6 учаскелік сайлау комиссиясы 1
4 № 7 учаскелік сайлау комиссиясы 1
5  № 8 учаскелік сайлау комиссиясы 1
6 № 10 учаскелік сайлау комиссиясы 3
7  № 11 учаскелік сайлау комиссиясы 2
8 № 12 учаскелік сайлау комиссиясы 1
9 № 13 учаскелік сайлау комиссиясы 2
10 № 14 учаскелік сайлау комиссиясы 1
11 № 17 учаскелік сайлау комиссиясы 3
12 № 18 учаскелік сайлау комиссиясы 2
13 № 19 учаскелік сайлау комиссиясы 3
14 № 20 учаскелік сайлау комиссиясы 2
15 № 21 учаскелік сайлау комиссиясы 1
16 № 23 учаскелік сайлау комиссиясы 1
17 № 25 учаскелік сайлау комиссиясы 1
18 № 26 учаскелік сайлау комиссиясы 2
19 № 28 учаскелік сайлау комиссиясы 4
20 № 29  учаскелік сайлау комиссиясы 2
21 № 30  учаскелік сайлау комиссиясы 4
22 № 31  учаскелік сайлау комиссиясы 2
23 № 32  учаскелік сайлау комиссиясы 1
24 № 33  учаскелік сайлау комиссиясы 2
25 № 35  учаскелік сайлау комиссиясы 3
26 № 36  учаскелік сайлау комиссиясы 1
27 № 40  учаскелік сайлау комиссиясы 2
28 № 44  учаскелік сайлау комиссиясы 1
29 № 48  учаскелік сайлау комиссиясы 2
30 № 49  учаскелік сайлау комиссиясы 1
31 № 50  учаскелік сайлау комиссиясы 2
32 № 52  учаскелік сайлау комиссиясы 2
33 № 54  учаскелік сайлау комиссиясы 1
34 № 55  учаскелік сайлау комиссиясы 4
35 № 56  учаскелік сайлау комиссиясы 1
36 № 57  учаскелік сайлау комиссиясы 1
37 № 58  учаскелік сайлау комиссиясы 3
38 № 59  учаскелік сайлау комиссиясы 2
39 № 60  учаскелік сайлау комиссиясы 1
40 № 61  учаскелік сайлау комиссиясы 1
41 № 63  учаскелік сайлау комиссиясы 1
42 № 66  учаскелік сайлау комиссиясы 1
43 № 69  учаскелік сайлау комиссиясы 1
44 № 70  учаскелік сайлау комиссиясы 3
45 № 75  учаскелік сайлау комиссиясы 2
46 № 76  учаскелік сайлау комиссиясы 6
47 № 77  учаскелік сайлау комиссиясы 2
48 № 78  учаскелік сайлау комиссиясы 1
49 № 79  учаскелік сайлау комиссиясы 1
50 № 81  учаскелік сайлау комиссиясы 2
51 № 82  учаскелік сайлау комиссиясы 3
52 № 83  учаскелік сайлау комиссиясы 1
53 № 85  учаскелік сайлау комиссиясы 3
54 № 87  учаскелік сайлау комиссиясы 2
55 № 88  учаскелік сайлау комиссиясы 1
56 № 90  учаскелік сайлау комиссиясы 3
57 № 91  учаскелік сайлау комиссиясы 1
58 № 93  учаскелік сайлау комиссиясы 3
59 № 94  учаскелік сайлау комиссиясы 3
60 № 95  учаскелік сайлау комиссиясы 3
61 № 97  учаскелік сайлау комиссиясы 1
62 № 100  учаскелік сайлау комиссиясы 2
63 № 101 учаскелік сайлау комиссиясы 1
64 № 102 учаскелік сайлау комиссиясы 1
65 № 103 учаскелік сайлау комиссиясы 1
66 № 110 учаскелік сайлау комиссиясы 1
67 № 111  учаскелік сайлау комиссиясы 2
68 № 113  учаскелік сайлау комиссиясы 3
69 № 114 учаскелік сайлау комиссиясы 1
70 № 117 учаскелік сайлау комиссиясы 1
71 № 119 учаскелік сайлау комиссиясы 1
72 № 120 учаскелік сайлау комиссиясы 3
73 № 121 учаскелік сайлау комиссиясы 1
74 № 125 учаскелік сайлау комиссиясы 3
75 № 127  учаскелік сайлау комиссиясы 2
76 № 128 учаскелік сайлау комиссиясы 1
77 № 129 учаскелік сайлау комиссиясы 1
78 № 131 учаскелік сайлау комиссиясы 1
79 № 132  учаскелік сайлау комиссиясы 1
80 № 133 учаскелік сайлау комиссиясы 1
81 № 134 учаскелік сайлау комиссиясы 1
82 № 580  учаскелік сайлау комиссиясы 4
83 № 581 учаскелік сайлау комиссиясы 1
84 № 583 учаскелік сайлау комиссиясы 1
85 № 584 учаскелік сайлау комиссиясы 6
86 № 585 учаскелік сайлау комиссиясы 2
87 № 587 учаскелік сайлау комиссиясы 4
88 № 588  учаскелік сайлау комиссиясы 2

 заявление