Құрметті азаматтар

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ Туған жылы Кіммен және қашан берілді
1896 ЖЫЛ
1. Деров Артемий

Иванович

1856-1921 1896 ж.08 тамыздағы Омбы қаласы № 55 Дала генерал-губернаторлығың бұйрығы бойынша
1977 ЖЫЛ
2. Ахметов Бейсен

Ахметұлы

1913-1984 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1977 жылғы 6 қазандағы атқару комитетінің шешімі
3. Бакланов Анатолий

Васильевич

1923-1995 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1977 жылғы 6 қазандағы атқару комитетінің шешімі
4. Қоңырбаев Темірғали

 

 

1915-1983

 

 

 

Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1977 жылғы 6 қазандағы атқару комитетінің шешімі
5. Кривенко Иван

Илларионович

 

 

1925-2001

 

 

 

Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1977 жылғы 6 қазандағы атқару комитетінің шешімі
6 Фисенко Вера

Кузьминична

 

 

1908-1992

 

 

 

Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1977 жылғы 6 қазандағы атқару комитетінің шешімі
1980 ЖЫЛ
7. Андронов Александр

Васильевич

 

1925-1999 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1980 жылғы 3 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
1982 ЖЫЛ
8. Аксенов Владимир

Викторович

1935 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1982 жылғы 4 мамырдағы атқару комитетінің шешімі
1985 ЖЫЛ
9. Ворушин Иван

Денисович

 

1923-1999 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1985 жылғы 18 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
10. Губарев Алексей

Александрович

 

 

1931-2015 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1985 жылғы 18 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
11. Қайырбаев Махмет

Қайырбайұлы

 

1925-1996 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1985 жылғы 18 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
12. Пешин Петр

Васильевич

 

 

1926-2002

 

 

 

Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1985 жылғы 18 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
13. Ткачев Григорий

Устинович

 

 

1914-1985

 

 

Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1985 жылғы 18 сәуірдегі атқару комитетінің шешімі
1987 ЖЫЛ
14. Фрезе Яков

Яковлевич

1916-1993 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1987 жылғы 3 қыркүйектегі атқару комитетінің шешімі
1990 ЖЫЛ
15. Азаров Евгений

Григорьевич

 

 

1933 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1990 жылғы 7 тамыздағы атқару комитетінің шешімі
16. Аликов Рақымберді

Жақиянұлы

 

 

1919-2013 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1990 жылғы 7 тамыздағы атқару комитетінің шешімі
17. Әлкенов Асиғат

Әлкенұлы

10.05.1935 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1990 жылғы 7 тамыздағы атқару комитетінің шешімі
18. Бекқожин Қалижан

Нұрқожаұлы

 

 

 

1913-1990 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1990 жылғы 7 тамыздағы атқару комитетінің шешімі
19. Сарычев Георгий

Иванович

 

 

1915-2002 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1990 жылғы 7 тамыздағы атқару комитетінің шешімі
1993 ЖЫЛ
20. Блинов Лаврентий

Иванович

1928-2017 Павлодар  халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 23 қыркүйектегі шешімі
21. Гальченко Александр Владимирович 1932 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 24 маусымдағы шешімі
22. Жазин Амур

Нұрмұхамбетұлы

1935 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы23 қыркүйектегі шешімі
23. Қабдуәлиев Зейнекен Қабдуәлиұлы 1923-2013 Павлодар қалалық халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 23 қыркүйектегі шешімі
24. Қамзин Шора

Қамзаұлы

1928-1996 Павлодар халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 23 қыркүйектегі шешімі
25. Ломов Александр

Васильевич

 

 

1928-1994

 

 

 

Павлодар қалалық халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 23 қыркүйектегі шешімі
26. Рязанцев Иван

Дмитриевич

 

 

1930-2010

 

 

 

Павлодар қалалық халық депутаттары Кеңесінің 1993 жылғы 23 қыркүйектегі шешімі
1994 ЖЫЛ
27. Махмудов Джафар

Джафарович

 

1937

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 1994 жылғы 2 тамыздағы шешімі
28. Лобанов Анатолий

Ефимович

 

 

1934-2016

 

 

 

Қалалық қалалық мәслихатының 1994 жылғы 2 тамыздағы шешімі
1998 ЖЫЛ
29. Ван Хоут

Леонардо

 

 

3.05.1926 Павлодар қалалық мәслихатының  1998 жылғы 29 желтоқсандағы шешімі
30. Исаев Борис

Васильевич

 

 

1932-2018 Павлодар қалалық мәслихатының  1998 жылғы 27 наурыздағы шешімі
31. Шиншиков Вадим

Михайлович

 

 

1938-2013 Павлодар қалалық мәслихатының  1998 жылғы 29 желтоқсандағы шешімі
1999 ЖЫЛ
32. Сарқыншақов Әби Сарқыншақұлы

 

1934

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 23 қыркүйектегі шешімі
2000 ЖЫЛ
33. Құрманов Қаратай

Жүсіпұлы

 

1930

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2000 жылғы 30 наурыздағы шешімі
2002 ЖЫЛ
34. Андреенко Борис

Петрович

1954-2012 Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 26 қыркүйектегі шешімі
35. Демесинов Хатип

Хабиевич

 

1924-2003 Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 29 мамырдағы шешімі
36. Қайыпов  Қамаш

Хамитұлы

1932-2014

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 29 мамырдағы шешімі
37. Камалитдинова Рашида Гайнутдинқызы

 

1919-2014

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 29 мамырдағы шешімі
38. Тереник Мария

Серафимовна

1929-2018

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 29 мамырдағы шешімі
2003 ЖЫЛ
39. Қайырбеков Төкен

Қайырбекұлы

1931-2012 Павлодар қалалық мәслихатының 2003 жылғы 23 маусымдағы шешімі
40. Чмых Николай

Иванович

1947 Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 23 маусымдағы шешімі
41. Шабрат Николай

Петрович

1940 Павлодар қалалық мәслихатының 2002 жылғы 23 маусымдағы шешімі
2008 ЖЫЛ
42. Нұркин Қабдеш

Темірханұлы

 

1923-2014

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 4- шақырылымның 2008 жылғы 19 маусымдағы шешімі
43. Прокашева Людмила Александровна

 

1969

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 19 маусымдағы шешімі
44. Пульга Михаил

Анатольевич

 

1936

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 19 маусымдағы шешімі
2009 ЖЫЛ
45. Әубәкіров Аманжол Базарбайұлы 1945

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 15 қыркүйектегі шешімі
46. Беркетов Сапарбек

Сұлтанұлы

1933

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 15 қыркүйектегі шешімі
47. Лузянин Юрий

Алексеевич

 

1930

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 15 қыркүйектегі шешімі
48. Мезько Виталий

Дмитриевич

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 15 қыркүйектегі шешімі
2010 ЖЫЛ
49. Арынғазина Клавдия Шаймарданқызы 1936 Павлодар қалалық мәслихатының 2010 жылғы 8 қыркүйектегі шешімі
50. Асылханов Табылды

Мұқанұлы

1936

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2008 жылғы 8 қыркүйектегі шешімі
51. Веселов Борис

Алексеевич

 

1933-2019

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2010 жылғы  8 қыркүйектегі шешімі
52. Лагутин Иван

Васильевич

1913-2014

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2010 жылғы  8 қыркүйектегі шешімі
53. Рюмкин Александр

Васильевич

1945

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2010 жылғы  8 қыркүйектегі шешімі
2011 ЖЫЛ
54. Байзақова Әсия

Байзаққызы

 

1933

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2010 жылғы  23 қыркүйектегі шешімі
2012 ЖЫЛ
55. Бобров Владимир

Яковлевич

 

 

1953

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі
56. Демесинов Махмуд

Демесінұлы

 

 

1933

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі
57. Елюбаева Қантай

Әмірханқызы

 

 

1924-2013

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 қыркүйектегі шешімі
58. Жылқыбаев Мақажан Несіпбайұлы

 

1937

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 қыркүйектегі шешімі
59. Муқанов Ғафур

Муканович

 

 

1932-2015

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 15 мамырдағы шешімі
60. Наурызбаева Гүлбарам Әуезханқызы

 

 

1954

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 қыркүйектегі шешімі
61. Поляков Владимир

Максимович

 

 

1936-2018

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14қыркүйектегі шешімі
62. Предеха  Михаил

Егорович

 

 

1935-2019

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 қыркүйектегі шешімі
63. Пішембаев Мейрам Құдайбергенұлы

 

 

1959

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы  шешімі
64. Соколкин Эрнест

Дмитриевич

 

 

1936

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 қыркүйектегі шешімі
65. Шаймарданов Білял

Есханұлы

 

 

1933

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі
66. Шамкенов Аманжол

Шамкенұлы

 

 

1927

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі
67. Шаяхметов Әділ

Шаяхметұлы

 

 

1956

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі
2013 ЖЫЛ
68. Аубанова Гүлфаз

Кенжетайқызы

 

 

1958

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
69. Галеев Минир

Хамитұлы

 

 

1941

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі  шешімі
70. Горбунов Сергей

Александрович

 

 

1950

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
71. Данбай Шухрат

Әбдурашитұлы

 

 

1963

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
72. Дүйсекеев Елеусіз

Фазылұлы

 

 

1960

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
73. Сабырханова Әлия

Жәкенқызы

 

 

1946-2017

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
74 Стричишин Василий

Васильевич

 

 

1939

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2012 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
75. Сыздықов Серім

Уақапұлы

 

 

1952

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 12 қыркүйектегі шешімі
2014 ЖЫЛ
76. Абрамович Валентин Александрович

 

 

1930

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 тамыздағы шешімі
77. Омаров Қазбек

Мағзиұлы

 

1942

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 тамыздағы шешімі
78. Өтегенов Мұхамеджан Шайхымұлы

 

 

1945

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 тамыздағы шешімі
79. Поминов Юрий

Дмитриевич

 

 

1953

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 тамыздағы шешімі
80. Шәріпов Қайыркен

Әужанұлы

 

 

1938-2019

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 тамыздағы шешімі
2015 ЖЫЛ
81. Ермаков Николай

Алексеевич

 

 

1941

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының  2015 жылдағы 3 шілдедегі шешімі
82. Григорян Карен

Артаваздович

 

 

1935

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылдағы 3 шілдедегі шешімі
83. Қани Арман

Бақтанұлы

 

 

1954

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылдағы 3 шілдедегі шешімі
84. Омаров Мұхит

Мұрсәліұлы

 

 

1948

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының  2015 жылдағы 3 шілдедегі шешімі
85. Скворцова Валентина

Федоровна

 

 

1939

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылдағы 3 шілдедегі шешімі
2016 ЖЫЛ
86. Айтмағамбетов Амантай Сапарғалиұлы

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2016 жылғы 14 шілдедегі

шешімі

87. Байғалы Шолпан

Байғалыкызыъ

 

1948

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2016 жылғы 14 шілдедегі

шешімі

88. Сафарбаков Альберт Мансурович

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2016 жылғы 14 шілдедегі

шешімі

2017 ЖЫЛ
89. Балғожин Әнуарбек Мұхамеджанұлы

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 шілдедегі

шешімі

90. Оразғалиев Болат

Дюсенбекұлы

 

1947

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 шілдедегі

шешімі

91. Троцкий Василий

Васильевич

 

1940-2020

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 шілдедегі

шешімі

2018 ЖЫЛ
92. Айтказин Тельман

 

 

1940-2019

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі
93. Алинов Мақсат

Шарапатұлы

 

1944

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

94. Базарбеков Қайрбай Оразамбекұлы

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

95. Богнат Любовь

Ивановна

 

1947

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

96. Демеуов Бәкір

Саматұлы

 

1959

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

97. Кәрібаев Ыбрай

Зәкенұлы

 

1939

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

98. Могилевцев Геннадий

Иванович

 

1940

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

99. Поликарпов Виктор

Федорович

 

1938 Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

100. Тоқтағанов Төлеуғазы

Тоқилұлы

 

 

1947

 

 

 

Павлодар қалалық мәслихатының

2018 жылғы 29 маусымдағы шешімі

2019 ЖЫЛ
101. Әлігужинов Серік Қарабатырұлы 1944 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 28 маусымдағы шешімі

102. Балқыбаев Бағдат

Билялұлы

1945 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 28 маусымдағы шешімі

103. Бектуров Ғаббас

Хамзаұлы

1949 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 28 маусымдағы шешімі

104. Пархоменко Зинаида

Ахмедовна

1958 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 28 маусымдағы шешімі

105. Хамзин Амангельді

Шапиұлы

1948 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 28 маусымдағы шешімі

106. Айтмұхамбетов Тамас Құлмахамбетұлы 1940 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 27 қарашадағы шешімі

107. Гарин Петр

Алексеевич

1930 Павлодар қалалық мәслихатының

2019 жылғы 27 қарашадағы шешімі

108. Дүйсембаев Рашид

Михайлович

1956 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

109. Зағұпаров Қабиден Фатқоллаұлы 1935 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

110. Захаров Валентин

Степанович

1949 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

111. Зыков Михаил

Алексеевич

1952 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

112. Кеңесбаев Кенже

Сәдуақасұлы

1950 Павлодар қалалық мәслихатының 2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі
113. Қадыров Абдікәрім

Қадырұлы

1932 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

114. Махметов Иманжүсіп 1934 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі

115. Темірова Еркен

Әсетқызы

1950 Павлодар қалалық мәслихатының

2020 жылғы 8 шілдедегі шешімі